CIOO: Inner Leadership Program For Women Managers

От авторите
cioo
Фев. 10, 2023
Inner Leadership Program for Women Professionals

Какво е CIOO (Coming Into Our Own)?


CIOO е за жени лидери, които са готови за по-дълбоко изживяване на собственото си индивидуално майсторство в личното присъствие и авторитет и които се интересуват от повишаване на колективната стойност на женските лидерски характеристики в организационните системи, в които работят и живеят.

Светът има нужда от лидерство, което включва женски способности, толкова, колкото в момента цени мъжките. Женските лидерски качества не са присъщи само на жените, нито всички жени са развили тези аспекти в себе си. Но жените изглежда по-естествено мислят за благополучието на цялата система, как да си сътрудничат, да се вслушат дълбоко, да поддържат етична основа, да се грижат за земята, да се вглеждат внимателно и да се справят с риска с хладнокръвие. Всички тези лидерски характеристики предполагат вродена интелигентност, много необходима в този момент от историята на нашите организации и социална структура. Възстановяването на тези способности изисква нови ролеви модели, повишена увереност и подсилена вътрешна система за насочване, която е фундаментално надеждна, когато се сблъскате с предизвикателства в себе си или в организационната система.

CIOO е разширената версия на програмата за вътрешно лидерство за жени CIYO (Coming into Your Own), която е персонализирана според основните общи нужди на жените професионалисти, особено на управленски позиции в корпорации.
В продължение на двадесет години основателите и фасилитаторите на CIYO подкрепят жени в по целия свят, които искат да живеят и да ръководят от позицията на своята преостмислена автентичност (към момента в 18 държави и на 7 различни езика). Програмата CIYO се проведе и в България през ноември, 2022г.

Очаквайте повече информация за програмата и през 2023г.!