Фаза на новото начало

Фаза на новото начало

ИЗЦЯЛО ЖИВА

Автор: Дона Маркова
Превод: Веселина Благоева

Аз няма да умра от неизживян живот.
И няма да живея, страхувайки се от провала
или от допира до огъня.

Избирам дните си да обитавам.
Да позволя живеенето ми
да ме разопакова, да ме направи
по-малко страхуваща се
и по-достъпна; сърцето ми да разшири,
така че то крило да стане;
да стане факла, обещание.

Избирам своята значимост да рискувам.
И да живея – така че семето, което стигне в мен –
да продължи нататък като цвят.
А като дойдат цветове,
да ги превърна в плодове.
И те да продължат нататък.
Упражнение: Провери дали си в тази фаза:

Как се чувстваш?
- Въодушевена
- Щастлива
- Мотивирана
- Развълнувана
- Пълна с енергия
- С ясна визия за бъдещето