Надя Банчева

Адвокат Надя Банчева е Медиатор - специалист Търговска и Семейна медиация. Завършва образованието си в Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". В периода 2019-2021г. е Председател на Центъра за спогодби и медиация при Софийски Районен и Софийски градски съд; Обучител е по медиация и член на Работната група по медиация при Министерство на правосъдието, а през 2017-а година е наградена с приз "Медиатор на годината" от Националните награди за правосъдие. През 2015-а година става член на Асоциацията за жените-адвокати - сдружение в обществена полза, като през 2019-а е избрана за Член на Управителния съвет на организацията, какъвто продължава да бъде и до днес. 
нади-б