Ноем. 12, 2020
Ние жените умеем да накараме човека срещу нас да се почуства ценен и способен да приеме предизвикателствата в живота си. Този свят има нужда от любов и вдъхновяващи истории!