Люси Малчева

От няколко години се занимава със собствен бизнес, като преди години създава своя агенция за маркетинг под името Right Image. Така постига дългогодишната си мечта да бъде предприемач и да управлява сама, като в същото време да помага по най-добрия и ефективен начин на  клиентите си – водещи български, както и редица международни компании, да бъдат лидери в своята област.
Преди това, след като завършва един от първите чуждестранни университети в България, започва да развива кариерата си в областта на маркетинга и комуникациите, като изгражда бранд стратегиите за навлизането на българския пазар на редица международни компании. По време на корпоративната си кариера преминава през редица мениджърски позиции в областта на маркетинга, продажбите и развитието на нови пазари, като отговаря за част от държавите в Югоизточна Европа, както и за компании в Централна и Източна Европа, Близкия Изток и Африка. 
През всичките тези години среща много трудности да бъде лидер в един свят, в който мъжете все още са смятани за основно заемащи ръководни позиции в индустрията, в която работи. Вярва, че жените имат не по-малък потенциал да заемат водещи позиции, да бъдат това, за което мечтаят и да осъществяват намеренията си, въпреки трудности и стереотипи. По време на професионалния си път,  опитът ѝ в личен план и срещите ѝ с много вдъхновяващи жени от цял свят я мотивират да създаде този блог, заедно с подкрепата на правилните партньори.