Гергана Дженкова

Гергана Дженкова е Организационен психолог с магистърска степен от СУ "Св. Климент Охридски" и специализации в чужбина. Тя работи с екипи, организации и техните ръководители, които са в ситуация на преход. Подкрепя ги в откриването на нова посока и смисъл, събуждането на вътрешните им ресурси за справяне и в придвижването към успеха. Повече за работата й можете да откриете на www.dzhenkova.com
дженкова1